Adidas har inte förlorat sina tre streck


Christer Löfgren 2019-06-20

EU-varumärkesregistreringen som nu lär hävas. Tre på längden avgränsade svarta streck med vitt mellanrum.
EU-varumärkesregistreringen som nu lär hävas. Tre på längden avgränsade svarta streck med vitt mellanrum.

TRIB – En dom i Tribunalen lockade medierna brett, Adidas tre streck ansågs inte hålla måttet som varumärke. I praktiken fastnade de i en variant av 3D-varumärkesfällan. Effekten? Om någon, högst marginell, Adidas har ändå ett utmärkt varumärkesskydd för sina tre streck. Skulle de vilja kan de säkerligen också bevisa att de tre strecken är så väletablerade och kända att de har ett vidgat skydd för dem. Men man kan också undra varför de bara gick ”all-in” kvantitetsmässigt i det här fallet och inte kvalitetsmässigt?

Adidas fick de tre strecken i sin enklaste och här aktuella utformning registrerade 2014 för kläder, skor och huvudbonader.

Belgiska Shoe Branding invände mot registreringen samma år och registreringsmyndigheten EUIPO.

EUIPO:s invändningsavdelning höll med Shoe Branding. Adidas tre streck i aktuell utformning saknade i sig förmågan att fungera som ett varumärke, alltså saknade särskiljningsförmåga. Adidas hade inte heller lyckats bevisa att de tre strecken i den här versionen hade använts så mycket att de uppfattades som ett varumärke, alltså förvärvat särskiljningsförmåga. Registreringen skall hävas.

Adidas överklagade förstås till Överklagandenämnden, men redan här övergav de argumentet att de tre strecken i den här versionen hade ursprunglig särskiljningsförmåga. All argumentering och bevisning gällde förvärvad särskiljningsförmåga.

Överklagandenämnden höll dock med om invändningsavdelningens beslut, registreringen skall hävas.

Adidas överklagade förstås ännu en gång, till Tribunalen. Där ryckte Adidas i alla upptänkliga varumärkesrättsliga dörrar.

Men Tribunalen höll också med tidigare instans.

En hake var en variant av 3D-varumärkesfällan, att bilderna i bevisningen på användningen inte var relevant eftersom de inte visade det aktuella varumärket, alltså de tre strecken i den nu aktuella formen. De visade mängder av sammanhang där de tre strecken syntes på produkter, men inte på det sätt som de tre syns i det registrerade varumärket. Dessutom var det en del bilder på väskor, som man inte sökte skydd för. Noterbart är att Adidas lämnade närmare 12.000 sidor med bevisning.


Del av den irrelevanta bevisningen.
Del av den irrelevanta bevisningen.

En annan vanlig fälla som Adidas klev i var att ange vilka enorma summor man lägger på marknadsföring, men inget visade hur mycket som läggs på just de tre strecken i den aktuella formen för de tre aktuella produktkategorierna.

Hade Adidas gått ”all-in” hade man inte som bevisning plockat fram inte mindre än 23 marknadsundersökningar från 10 länder, däribland Sverige, där endast fem av marknadsundersökningarna, inte någon av dessa i Sverige, gällde de tre tecken i aktuell utformning. Att de fem skulle representera tillräcklig bevisning för alla 28 EU-länder, det var inte ens nära.

Taktiken att överösa EUIPO och de andra instanserna med bevisning fungerade inte alls, den var ju till största delen inte relevant!

Det är inte mycket som pekar på att det kommer bli en ändring om det går upp i EU-domstolen. Därför lär Adidas få se registreringen hävd.

Läs mycket mer om 3D-fällan och bevisfrågorna i kommande nummer av BrandNews.

Not: Men de har andra att luta sig mot om de vill jag kopior och snyltare, bl.a. de här sju skilda EU-varumärkesregistreringarna, alla för kläder m.m.


Sju skilda trestrecks-registreringar.
Sju skilda trestrecks-registreringar.

Bookmark and Share