Apple fick nej, ingen registrering av FACE ID


Christer Löfgren 2019-07-30

Exempel på hur Apple använder FACE ID.
Exempel på hur Apple använder FACE ID.

PRV – Att ha beskrivande varumärken underlättar kommunikationen med kunder inledningsvis, men är inget framgångsrecept om man vill registrera märket. Apple kämpar för att få sitt FACE ID registrerat i över 80 länder. I Sverige blev det stopp i Patent- och registreringsverket (PRV), märket är beskrivande.


Hösten 2017 lämnade Apple in en internationell varumärkesansökan som riktas mot över 80 länder. När det gäller EU så riktas ansökan mot både EU-märket och en lång rad nationella, däribland Sverige. Ansökan omfattar ”biometric authentication and password management” för datorer, mobiler m.m.

Det har blivit väldigt många nej i de olika registreringsmyndigheterna, bl.a. i EUIPO för EU-varumärket.

Skälet bakom de nej som kommer är att märket är beskrivande.

Apple försöker med alla möjliga argument vid Patent- och registreringsverket (PRV) inklusive att de använder FACE ID så mycket att det idag uppfattas som ett varumärke.

Apple pekar på att de redan har en äldre svensk registrering av FACE-ID, vilket inte i sig påverkade PRV:s bedömning i det här fallet – PRV är inte bundna av tidigare beslut.

PRV noterade att FACE ID betyder ansiktsidentifiering och alltså är beskrivande för de varor som ansökan gäller, och uppfattas beskrivande. PRV påpekade också att det inte spelar någon roll huruvida det användes som en beskrivande term när märket söktes, eller om det finns en annan beskrivande term som används i branschen, i detta fall ”facial recognition”. PRV konstaterade också att det inte spelar någon roll om FACE ID kan ha flera betydelser, är en av betydelserna beskrivande för de aktuella varorna så blir det nej till registrering.

Bevisningen för att FACE ID har kommit att uppfattas som ett varumärke räckte inte. PRV pekade på att det mesta av bevisningen kom från Apple själva och deras slutsatser, en extern rapport om användningen av FACE ID på sociala medier räckte inte. PRV efterlyste en undersökning som visade hur FACE ID uppfattas i omsättningskretsen.

Beslutet kan överklagas.

Not: Apples äldre FACE-ID -registreringen söktes och registrerades av Procter&Gamble 2013. Registreringen gäller faktiskt även datorer och datorprogram om än ”för användning inom skönhetsvård”. Den registreringen, och en mängd andra övertogs av kosmetikaföretaget Noxell 2016 innan Apple övertog just FACE-ID-märket 2017.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share