Stefan Johansson ny tf chef för Patent- och marknadsdomstolen


Christer Löfgren 2019-07-30


Den 10 juni tillträdde Stefan Johansson som tf chefsrådman för Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Johansson är en välkänd och rutinerad immaterialrättsjurist, han kom till PMD:s ”föregångare” avdelning 5 på Stockholms tingsrätt 2013, och har varit Anders Dereborgs ställföreträdare på PMD sedan starten. Johansson jobbade dessförinnan i 11 år på Justitiedepartementets immaterialrätts- och transportenhet, L3.

Ny fast chefsrådman för PMD är utsedd, Malou Lindblom. Idag är Lindblom hon chefsrådman på avdelning 4 på Stockholms tingsrätt och hon tillträder på PMD när man har hittat hennes ersättare på 4:an.

Anders Dereborg, som ansvarade för arbetet med att bygga upp PMD, har tillträtt som lagman på Attunda tingsrätt (chef över hela tingsrätten).Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share