Att vrida eller inte vrida en slalomkäpp


Christer Löfgren 2019-08-09

Bara hypotetiska intrång eftersom patentet ogiltigförklarades.
Bara hypotetiska intrång eftersom patentet ogiltigförklarades.

PMD – Tidigare i sommar. Värmländska B-Stedt of Sweden har sålt respektive säljer slalomkäpparna FEATHERBASE respektive XBASE, vilka inkluderar fästet i snön. Just fästet i snön innebär intrång i italienska S.P.M.:s ep-patent, men bara hypotetiskt. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) har förklarat patentet ogiltigt p.g.a. nyhetshinder, vilket är tämligen ovanligt.


Hösten 2016 stämdes B-Stedt of Sweden av italienska konkurrenten S.P.M. för patentintrång. Efter närmare två års handläggning svarade B-Stedt med att genstämma för ogiltighet av patentet. Vilket snabbt följdes av att även ägarparet Bergstedt stämdes för intrånget.

Patentet gäller konstruktionen och funktionen av förankringsfoten för slalomkäppar och avgränsningsstolar.

Skisser ur det ogiltiga patentet.
Skisser ur det ogiltiga patentet.

I januari i år beslöt Patent- och marknadsdomstolen (PMD) om direkt interimistiskt förbud mot XBASE-käpparna. B-Stedt hade då redan slutat sälja FEATHERBASE-käpparna.

När PMD:s dom kom i somras upphävdes det interimistiska förbudet. Skälet var att S.P.M.:s patent ogiltigförklarades, det klarade inte ens nyhetskravet.

Det är vanligt att nyhetshinder anförs mot patent, men det är tämligen ovanligt att domstolen håller med. Skälet är att ett hinder bara kan vara nyhetsförstörande om alla särdrag i patentkravet är uppfyllda av hindret. När patent ogiltigförklaras beror det normalt på brist i uppfinningshöjd.

En nyckel både ifråga om patentets giltighet och om det skedde intrång var om man vrider käppen med fästet ur snön. Det aktuella särdraget lyder:
”f) vid vridning av den nämnda förankringsfoten (30, 82) det nämnda flertalet av mekaniska element (38, 88) böjs eller omkonfigureras till en andra position eller konfiguration som reducerar den nämnda kraften som motsätter sig utdragning av förankringsfoten.”

PMD ansåg att såväl nyhetshindret som B-Stedts båda sålda typer av käppar vreds upp, och därmed ogiltigförklarades patent och det slogs fast att de två typerna av käppar innebar intrång, rent hypotetiskt. B-Stedt gick alltså segrade ur striden så här långt.

Domen har överklagats.

Varför nyhetshindret inte påverkade vid det interimistiska förbudet och andra detaljer i målet kan du läsa om i kommande nummer av PatentEye.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share