IIC:s uppdaterade reklamregler, för alla även på webben


Christer Löfgren 2019-08-13


Tidigare i sommar. Den första juli började Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” att gälla, och nu lyfts det fram att reklamreglerna även gäller t.ex. influencers, vloggare, de som ansvarar för logaritmkonstruktion för marknadsföring och många andra.

Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” är en nyckel i självregleringen på internationell basis och en kodifiering av vad som anses vara ansvarsfull och sund marknadsföring. Inte sällan hänvisas till reglerna av domstolarna i marknadsföringsfall för att peka på vad som är god marknadsföringssed.

I den nya upplagan har man framförallt lagt till och lyft fram att den gäller all marknadsföring, även nya varianter som växer fram på webben, samt att kretsen som berörs är omfattande.

Så här presenteras några nyheter kortfattat:
- tydligare krav på transparens och information ifråga om kommersiella meddelanden kontra redaktionellt material och användargenererat innehåll
- ökad klarhet om reglernas tillämplighet i alla medier och på alla plattformar, inbegripet sociala medier, mobil kommunikation, virtuell kommunikation och reklam med hjälp av artificiell intelligens
- koden gäller uttryckligen nya aktörer på marknadsföringsområdet som t.ex. influencer, bloggare, vloggare, affiliate-nätverk, dataanalytiker och adtech-företag, liksom de som ansvarar för konstruktionen av algoritmer för marknadskommunikation.

Här kan du ladda hem den svenska versionen.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share