Varningsklockan ringer på PMÖD


Christer Löfgren 2019-08-16

Christine Lager.
Christine Lager.

PMÖD – ”Att i det läget få besparingskrav får naturligtvis konsekvenser för handläggningstiderna” säger hovrättslagman Christine Lager, chef på Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Igår gick hovrättspresident Anders Perklev, chef på Svea hovrätt, ut och varnade för på sikt kraftigt ökade handläggningstider. Det har lagts besparingskrav på hovrätten så att man kommer att ha färre domare i tjänst samtidigt som de flesta måltyper ökar i antal på hovrätten. Brottmålen ökar kraftigt med sju procent i år och hela 19 procent jämfört med för två år sedan, samtidigt som de målen prioriteras när någon sitter häktad.

”Svea hovrätt har under de senaste åren ökat antalet avgjorda mål. Jag bedömer dock att vi sedan en tid tillbaka har nått vårt kapacitetstak. Situationen är likartad på många andra domstolar. På kort sikt måste Sveriges Domstolar tillföras betydande resurser. På längre sikt krävs förändringar av lagstiftningen så att domstolsprocessen effektiviseras och målen därmed kan avgöras snabbare” säger Perklev.

BrandNews tänker då förstås direkt på Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som är en del av Svea hovrätt och frågar chefen på PMÖD, hovrättslagman Christine Lager om detta även slår mot PMÖD?

Lager säger ja, besparingarna medför att man kommer att ha en domarvakans på avdelning 2/PMÖD. ”Vakansen avser en PMÖD- inriktad domaranställning, dvs. en domare som skulle delta i avgöranden av PMÖD-mål och andra måltyper på avdelning 2, bl.a. dispositiva tvistemål inklusive mål om klander av skiljedomar. Som läget ser ut är beräkningen att avdelningens domarvakans kommer att kunna bemannas tidigast i början av nästa år.”

Lager är tydlig med att det får effekt för PMÖD:s verksamhet:
”För avdelningens del har vi en ökning i antalet mål för i stort sett alla måltyper och - inte minst - en ökning när det gäller målens omfattning och komplexitet. Det gäller också PMÖD. Avdelning 2 har alltså precis som hela hovrätten redan en tuff arbetssituation. Att i det läget få besparingskrav får naturligtvis konsekvenser för handläggningstiderna.”

Sedan tidigare har ni endast haft en av två patentrådstjänster tillsatta. Hur ser det ut med den tjänsten?
Lager: ”Vi har avvaktat med att anställa ett till patentråd därför att vi inte har tillräckligt många patentmål inom ett visst teknikområde för en sådan anställning. Däremot har vi behov av ordinarie juristdomare, dvs. hovrättsråd, med kompetens inom PMÖD. Jämfört med när vi hade två patentråd har vi därför ökat antalet hovrättsråd på avdelningen, men där har vi alltså en vakans som vi i nuläget inte får bemanna trots att vi har stort behov av det. Behovet av tekniska ledamöter i enskilda patentmål utöver det patentråd som vi har permanent på avdelningen täcker vi genom att vi förordnar tekniska ledamöter inom det teknikområde som behövs i det enskilda målet från den lista på sådana tekniska ledamöter som Domarnämnden har fastställt. Skulle situationen på patentområdet ändras så att vi skulle ha behov av två anställda patentråd igen får vi förstås hantera den frågan då.”Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share