Åhusöl nej, Sortera ja


Christer Löfgren 2019-08-16


PMD – Registrerar man ett företagsnamn gör man bäst i att använda det, annars kan det hävas. För det särskilda företagsnamnet (bifirma) Åhusöl blev det ett nej, användningstvånget var inte uppfyllt. För Sortera blev det ett ja. Sortera-fallet illustrerar samtidigt tydligt varför många vill ha möjlighet till delhävning av företagsnamnsregistreringen precis som för varumärkesregistreringar.

För att undvika att registren för varumärken och företagsnamn drunknar i defensivregistreringar, alltså registreringar som inte finns för att stöta kännetecken som används utan endast hindrar andra, finns användningstvånget. Om man inte använder det registrerade märket eller namnet under en femårsperiod kan registreringen hävas, det skall ha varit i ”verkligt bruk”.

Åhusöl
Åhus Wattenfabrik registrerade det särskilda företagsnamnet (bifirman) Åhusöl 2013.

Åhus Brygg Fabrik vände sig till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) 2018 för att få Åhusöl-registreringen hävd pga att användningstvånget inte var uppfyllt.

Wattenfabriken pekade på hur man har förhandlat med olika bryggerier i flera länder om tillverkning av ölet efter att ha gett upp att brygga själv. Man har även köpt in provöl som har Åhusöl-etiketter. Åhusöl nämns även i företagets årsredovisningar.

PMD konstaterade att företagsnamn skall användas som just sådana för den aktuella verksamheten, sk särskilda företagsnamn (tidigare kallade bifirma) behöver ju bara gälla en del av verksamheten. Den användning som skett uppfyllde inte alls kravet på verkligt bruk och registreringen hävdes.

Domen kan överklagas.

Sortera
Sortera AB registrerades 2005 för en rad verksamheter, bl.a. byggkonsult, skogsvård, fastighets- och värdepappersförvaltning samt idrottsverksamhet. I praktiken är Sortera ett moderbolag i en koncern inom bygg och snickeri, där man äger samtliga aktier i Ersmark Trä & Bygg.

Bygg- och industriåtervinningsföretaget Sortera Group vände sig till Bolagsverket för att få Sortera AB hävt pga att användningstvånget inte var uppfyllt. Eftersom Sortera tog strid hänvisades tvisten till PMD. Sortera Group menade att Sortera inte har använts för byggverksamhet och den användning som skett inom förvaltning av aktier inte var tillräcklig.

PMD konstaterade att användningen av Sortera i moderbolagsfunktionen var tillräcklig för att uppfylla kravet på verkligt bruk och registreringen av Sortera AB upprätthölls.

Not: Eftersom delhävning av företagsnamn inte är möjligt upprätthölls registreringen i sin helhet, Sortera Group hade förstås inte heller yrkat på delhävning.

Domen har överklagats.

Läs mer om bl.a. vilken användning av Sortera AB det var som räckte till i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share