Swedish Music Hall of Fame-statyetten kan fortsätta delas ut


Christer Löfgren 2019-08-20

Den \
Den "räddade" statyetten på domstolens bord.

PMD – Tidigare i sommar. Förra våren kom ett hot mot de årliga invalen till Swedish Music Hall of Fame. Själva symbolen för att man blir invald – en statyett i form av en färgglad 3D-stjärna – skulle förbjudas, åtminstone var det tillverkaren Plastic Produkters yrkande. Efter ett drygt år i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kom räddningen, en förlikning mellan Plastic och stiftelsens Svenska Musikskattens Hus som driver Hall of Fame.

Plastic Produkter i Bromma tillverkar plastprodukter, men hjälper också till med formgivning om det behövs.

När Svenska Musikskattens Hus skulle dra igång invalen till Swedish Music Hall of Fame behövdes en symbol, en statyett. Formgivaren Andreas Beronius fick uppdraget och skapade 3D-stjärnan. När Plastic fick tillverkningsuppdraget blev det en dialog kring utförande och konstruktionen av statyetten mellan Beronius och Plastics formgivare Anders Tobiasson.

Plastic tillverkade sedan statyetten, men de och Musikskattens Hus blev oense om upphovsrätten till den vilket ledde till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Plastic yrkade på förbud för Musikskattens hus att låta tillverka och på något sätt sprida statyetten. De yrkade även på ett skadestånd om 150.000 kronor för upphovsrättsintrång.

I början av sommaren var parterna överens och PMD kunde avsluta med en dom där parterna strå för sina egna kostnader och Musikskattens Hus skall betala 60.000 kronor till Plastic. Upphovsrätten till statyetten tillkommer Musikskattens Hus (Beronius överlät tidigare den ekonomiska rätten till verket till Musikskattens Hus). Parterna ville också att PMD skulle ha med bl.a. följande i domskälen. Att båda parter genom Beronius och Tobiasson har ”deltagit i skapandeprocessen”. Parterna åtar sig att inte i marknadsföring eller annan information förringa den andra partens bidrag i skapandeprocessen.

Så nu får alla nyinvalda fortsätta att lyfta 3D-stjärnan mot skyarna vid utdelningen.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share