Skyddad brukskonst, men inget intrång


Christer Löfgren 2019-08-23

JACKIE till vänster och SUNDAL till höger.
JACKIE till vänster och SUNDAL till höger.

PMD – Tidigare i sommar. NC Nordic hävdar upphovsrättsligt brukskonstskydd för formgivningen av stolen JACKIE och jagar Signera och Input Interiör för deras stol SUNDAL och menar att den innebär upphovsrättsintrång. Nu har Patent- och marknadsdomstolen (PMD) gjort en preliminär bedömning eftersom NC Nordic yrkade på ett snabbt interimistiskt förbud, och svaret blev ja och nej.

Möbelsnickeriet Signera i Bengtsfors i Dalsland tog fram stolen SUNDAL. Genom återförsäljaren Input Interiör som jobbar mot offentlig miljö har stolen figurerat i upphandlingar från bl.a. kommunerna Trollhättan, Halmstad och Vänersborg. I målet finns bilder på stolar som har levererats till Trollhättans kommun.

Detta gillades inte av NC Nordic i Tranås som säljer stolen JACKIE, som togs fram 2015. De hävdar att JACKIE-stolens formgivning når upp till kraven för upphovsrättsligt brukskonstskydd, och att SUNDAL-stolen innebär upphovsrättsintrång.

NC Nordic vände sin till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i våras och inledde tre mål, två mot olika Input Interiör-företag och ett mot Signera. Bland yrkanden fanns intermistiskt förbud.

PMD sa först nej till att besluta om interimistiskt förbud utan hörande, alltså utan att Input-företagen och Signera fått gå i svaromål.


JACKIE övre, Sundal undre.
JACKIE övre, Sundal undre.

I somras kom därefter ett nytt beslut om interimistiskt förbud där PMD betonade att det rörde sig om en preliminär bedömning.

Signera och Input-företagen spårade visserligen in på det konstnärliga spåret, men också att utformningen av JACKIE-stolen styrdes av flera funktionella krav och att de bara var enkla variationer av kända formelement. De hävdade dessutom att SUNDAL-stolen baserades på en konceptstol som togs fram redan 2012.

PMD fick förutom att se stolarna ta del av hur möbelformgivaren Peter Andersson tänkte när han formgav JACKIE-stolen, samt ta del av ett rättsutlåtande. PMD:s slutsats blev att det fanns sannolika skäl för att JACKIE-stolarna nådde kraven för upphovsrättsligt brukskonstskydd, med tillägget att skyddet är ”relativt snävt” med tanke på alla funktionella krav från vårdmiljöer som äldrevården för vilka stolen är tänkt.

PMD pekade på skillnaderna på stolarna och sa att med tanke på det snäva skyddsomfånget så finns inte sannolika skäl för att SUNDAL-stolen faller in under JACKIE-stolens skyddsomfång. Det blev därför nej till interimistiskt förbud.

NC Nordic överklagade, men Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) gav inte prövningstillstånd. Så nu får PMD och parterna dyka djupare ner i de tre målen inför en kommande rättegång och dom.

Läs mer om PMD:s resonemang i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share