Nya numret av PatentEye, 3/19


Christer Löfgren 2019-08-30


Bland det du kan läsa mer om i PatentEye 3/19:

Försäljningen av det påstådda intrångsförmålet, en gjutform för bjälklag, upphörde men informationen fanns kvar i en webbkatalog, innebar det patentintrång? I domen där detta och vad ”bjuda ut” betyder, samt påståenden om medelbart intrång är några av alla de frågor som Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fick avgöra i en tvist mellan Ergonomic Construction och Europrofil. Domen överklagades inte.

Peter A. Jörgensen pekar i en debattartikel på brister i det immaterialrättsliga systemet som ställer till det för inte minst småföretagare.

Advokat Hanna Tilus och patentombud Hampus Rystedt har tittat närmare på hur Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ser på interimistiska förbud.

Du hittar även en rapport från seminariet om den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0.

Två domar om företagshemligheter, det en ett brottmål: Apodemus mot en fd anställd, det andra ett tvistemål mellan bl.a. Michael Weinig AG och WS System.

L’Oréal har fällts för stöld av företagshemligheter, patentintrång m.m. Den drabbade är Olaplex.

Bland PMD-besluten finns Cinnobers kamp för ett patent på ett automatiserat handelssystem samt kamperna mellan Securitas och Iristy om larmhantering.  Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share