Oxycodone/Naloxone Sandoz innebär patentintrång, men bara hypotetiskt


Christer Löfgren 2019-09-02


PMD – Tidigare i sommar. Det räckte med produktresumén och bipacksedeln för att Patent- och marknadsdomstolen (PMD) skulle kunna slå fast att Oxycodone/Naloxone Sandoz som används mot svår smärta innebar ett patentintrång. Det var dock en hypotetisk bedömning, i en annan dom samma dag slog PMD nämligen fast att Mundipharmas tre patent var ogiltiga. Nu ligger de två målen hos överdomstolen.


Sommaren 2017 blev läkemedelsforskningsbolaget Mundipharma stämda av Sandoz som tillverkar och säljer det mycket starka medlet mot smärta Oxycodone/Naloxone Sandoz. Sandoz ville få tre ep-patent som gäller i Sverige ogiltigförklarade.

Våren 2018 svarade Mundipharma med att stämma Sandoz för patentintrång. Ibland kan det var svårt att bevisa intrång, men den här gången räckte det med att peka på produktresumén och bipacksedeln som Sandoz hade till medlet i dessa skilda versioner.

Som brukligt är tog Patent- och marknadsdomstolen (PMD) tag i både ogiltigheten och intrånget.

Det visade sig att alla tre patent var ogiltiga pga att väsentliga särdrag som fanns med i ansökningarna försvann under handläggningen så att de slutliga patenten omfattade något som inte framgick av ansökningarna, i praktiken gav patenten ett bredare skydd än vad man hade ansökt om.

Intrångsfrågan blev då av hypotetisk karaktär, men svaret blev att Sandoz läkemedel innebar patentintrång.

Domarna har överklagats.

Läs mer i kommande nummer av PatentEye

Not: Att man använder hypotetisk intrångsbedömning är vanligt och beror på att om domarna överklagas och Patent- och överdomstolen (PMÖD) anser att patentet är giltig så skall den domstolen samtidigt kunna avgöra intrångsfrågan istället för att man får fram ett slutligt avgörande i ogiltighetsfrågan och först därefter börjar ta tag i intrångsbedömningen i första instans.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share