27 företag, privatpersoner och pastorat stämmer Mangold Fondkommission


Christer Löfgren 2019-09-04

Mangold jagas av 27 finansiärer som känner sig lurade.
Mangold jagas av 27 finansiärer som känner sig lurade.

PMD – Ovanligt marknadsföringsmål. Folkungabygdens pastorat i Mjölby ställde tillsammans med 26 företag och privatpersoner upp med totalt 19,4 miljoner kronor i sk bryggfinanisering till Albert Hansson Finans och Fastigheter AB i samband med slutförandet av bostadsrättssatsning i Båstad, Gamla Enox. Ett år senare hade Hansson-företaget försatts i konkurs med mångmiljonbrister. Nu stämmer de 27 brygglångivarna Mangold Fondkommission som var de som marknadsförde bryggfinansieringen vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

De 27 brygglångivarna hade studerat marknadsföringsmaterialet som fondkommissionären Mangold använde för att sälja in bryggfinansiering åt Albert Hansson Finans och Fastigheter AB i samband med slutförandet av bostadsrättssatsning i Båstad, Gamla Enox. Totalt behövde de 26 miljoner, varav de 27 stod för 19,4 miljoner kronor som betalades ut i februari 2018. Villkoren var gynnsamma, 15 procents årsränta på pengarna och återbetalning efter ca åtta månader. Trention AB stod för 10 av de 19,4 miljonerna.

Av marknadsföringsmaterialet från Mangold framgick hur den ganska komplicerade pantsituationen m.m. såg ut för att övertyga brygglångivarna att satsningen var säker.

Efter att Hansson-företaget gått i konkurs 11 månader efter utbetalningarna och det saknas 33 miljoner kronor har det enligt de 27 visat sig att mycket i marknadsföringsmaterialet inte stämde, vilket gjorde det hela till en i praktiken högrisksatsning. Även den aktuella bostadsrättsföreningen gick i konkurs, men där fanns i alla fall fyra miljoner kronor kvar.

De 27 tar nu stöd i marknadsföringslagen och yrkar på fastställelse att Mangold är skadeståndsskyldigt pga att marknadsföringen var vilseledande kring säkerhetsstrukturen på flera punkter.

OBS, Mangold har inte hunnit gå i svaromål och ge sin syn på det hela när detta skrivs, men har i pressmeddelande redan tillbakavisat yrkandet och hävdar att det hela är grundlöst.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share