Paris får inte registrera turistlogga i Sverige


Christer Löfgren 2019-09-05


PRV – En gissning är att www.parisinfo.com är en av de allra mest välbesökta webbplatserna för turister, det är nämligen webbplatsen för Paris officiella turistinformation. Men när Paris ville registrera sin logga med text som varumärke i Sverige blev det tvärnit.

Paris stad och Paris Handelskammare startade under 1971 ett samarbete, turistbyrån Paris Office du Tourisme et des Congrès, som driver parisinfo.com plus en mängd andra turistsatsningar.

Loggan för turistbyrån är ett Eiffelinspirerad PARIS.

När man ansökte om varumärkesregistrering i 28 länder fick man problem i flera, bl.a.  Sverige, Tyskland, Schweiz, Japan, USA m.fl.


Det sökta och nekade varumärket.
Det sökta och nekade varumärket.

Patent- och registreringsverket (PRV) sa nej i ett kortfattat beslut, märket saknar särskiljningsförmåga. PRV noterade att texten i loggan ”anger arten och det geografiska ursprunget” för de tjänster märket söks för. Tjänsterna var traditionella turismtjänster.

Beslutet kan överklagas.

Not: Att vi inte är harmoniserade i bedömningarna illustreras av att Paris fick ja till registrering i bl.a. Finland, Danmark, Storbritannien, Österrike och Spanien.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share