RITALIN-kopia förbjuds inte


Christer Löfgren 2019-09-06


PMD – Novartis patent bakom ADHD-medicinen RITALIN upphör den första november i år och redan förra året började Teva förbereda lanseringen av en generika, Metylfenidat Teva. Nu vill Novartis vara säkra på att inte Teva lanserar sitt läkemedel före patentets upphörande, och yrkar på ett snabbt intermistiskt förbud. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) sa ja, Tevas medel faller in under patentet, men nej till intermistiskt förbud.

Som vanligt när patent bakom populära läkemedel upphör ligger kopiatörerna, eller som det heter inom läkemedel generikaföretagen i startgroparna med sina billiggare varianter av medlen. I det här fallet är det Teva som har tagit fram Metylfenidat Teva, en generika på Novartis RITALIN-medel mot ADHD.

Teva har förberett lanseringen långgående och noggrant, och redan i september 2018 fick man marknadsföringstillstånd och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har spikat priset på de skilda varianterna av medlet.

När Novartis fick reda på att Teva redan hade lanserat medlet i Norge samt genom ett annat bolag i koncernen i Tyskland valde Novartis att i juli i år stämma Teva för förberedelse av patentintrång, och yrka på bl.a. interimistiskt förbud till dess patentet upphör.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) sa ja, Tevas produkt faller in under patentets skydd, men inget visade att Teva tänker göra annat än att vänta som de hittills gjort till den första november, då medlet inte längre innebär patentintrång. Därför blev det nej till interimistiskt förbud.

Beslutet kan överklagas.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share