Autoliv lyckades inte få Volvos stämning avvisad


Christer Löfgren 2019-10-11


PMÖD – Volvo Personvagnar stämde Autoliv för brott mot licensavtal alternativt patentintrång vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Autoliv hävdade att Volvo gjorde fel, de borde ha vänt sig till Alingsås tingsrätt där Autoliv här hemma, åtminstone med avtalsdelen. Därför yrkade de att PMD avvisade den delen eller hela målet. Varken PMD eller PMÖD höll med, både avtals- och patentdelen skall handläggas gemensamt i PMD.

För drygt ett år sedan vände sig Volvo Personvagnar till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) med en stämning mot Autoliv. Volvo yrkar på ca 50 miljoner kronor i ersättning.

Grunden är att Autoliv har tillverkat och sålt en bälteshake för säkerhetsbälten som är uppfunnen hos Volvo, och som Volvo har patent på, men inte bara till Volvo utan även till andra biltillverkare.

Volvo menar att Autoliv hade rätt att göra det enligt ett licensavtal. Haken är bara att de två aldrig kom överens om royaltyn så Autoliv har inte betalat någonting.

Volvo anade antagligen vad Autoliv skulle svara, att det inte fanns något avtal, så Volvo hävdade som alternativ patentintrång; alltså att Autoliv hade utnyttjat Volvos patent utan tillstånd.


Ur Volvos patent.
Ur Volvos patent.

Mycket riktigt hävdar Autoliv att det inte finns något patentlicensavtal, de anser att det enda som har hänt är att de fick tillstånd av Volvo att använda ett verktyg från Volvo i tillverkningen av bälteshakarna. Dessutom menar de att de endast sålt till Volvo och eftersom Volvo bara hävdar att försäljningen till andra tillverkare innebär intrång så finns det inget patentintrång.

PMD påpekade att domstolen har rätt att och kan handlägga andra typer av mål än de immaterial- och marknadsrättsliga målen i samband med handläggningen av sådana mål om ”det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter”.

I sak pekade PMD på att det inte var samma grund för den avtalsrättsliga och den patenträttsliga delen av målet, men för att bedöma vad som ingår i avtalet kommer att kräva tekniska bedömningar med koppling till patentet. Därmed var PMD behörig.

Autoliv överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

PMÖD höll med PMD och påpekade att det är irrelevant vad Autoliv anför som försvar, det är hur Volvo har lagt upp målet som avgöra behörigheten.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share