Ond tro och kampen om VÄRNAMO VINMÄSSA


Christer Löfgren 2019-10-11


PRV – Den 19 oktober äger VÄRNAMO MUNSKÄNKARS VINMÄSSA rum, man kan ana att namnet har med en kamp som pågår just nu kring varumärkesregistreringen VÄRNAMO VINMÄSSA. Kampen sker mellan Munskänkarnas lokalavdelning i Värnamo och dess förre ordförande eftersom hans bolag Grand Event har registrerat VÄRNAMO VINMÄSSA som varumärke. Beskedet från Patent- och registreringsverket (PRV) blev att nej, kriterierna för att registrera ett varumärke i ond tro var inte uppfyllda enligt bevisningen.

Ännu ett fall där en geografisk beteckning är i centrum i en varumärkesstrid, denna gång i Småland.

En av Munskänkarnas lokala sektioner är den i Värnamo. För Patent- och registreringsverket (PRV) förklarade de att 2014 arrangerade de VÄRNAMO VINMÄSSA för första gången, och har gjort så årligen därefter. Under 2018 blev de oense inom föreningen och ordföranden avgick. Dessförinnan hade hans bolag Grand Event ansökt om registreringen av varumärket VÄRNAMO VINMÄSSA för bl.a. mässor.

När Munskänkarna arrangerade mässan hösten 2018 skickade Grand Event ett varningsbrev om att sektionen gjorde varumärkesintrång.

Efter mässan invände Munskänkarna för att få registreringen hävd, som skäl anförde de att Grand Event hade ansökt om registreringen i ond tro.

Grand Event hävdade att det var förre ordförandes projekt från början och att Munskänkarna deltagit, men tackade nej inför 2018-års mässa. Det var då företaget ansökte ”för att skydda det mot tredje part”. Företaget förklarade för PRV att de har erbjudit Munskänkarna att köpa registreringen.

PRV hänvisade självklart till våra icke EU-harmoniserade ond tros-regler. PRV konstaterade att det rörde sig om förväxlingsbara märken, det som Munskänkarnas hade använt och registreringen.

PRV nådde dock aldrig fram till frågan om själva ond tro-bedömningen. Munskänkarna lyckades visserligen övertrumfa Grand Events påstående om tillkomsten av mässan 2014 och arrangemanget av den, alltså att det var Munskänkarna som stod bakom det. Sen tog dock bevisningen slut.


Rubrik i Värnamo Nyheter 2014.
Rubrik i Värnamo Nyheter 2014.

Munskänkarna hade inte någon bevisning om att mässan arrangerats efter 2014, därmed hade de inte visat att märket VÄRNAMO VINMÄSSA användes när Grand Event lämnade in sin varumärkesansökan och då kunde inte PRV göra något mer.

Beslutet kan överklagas.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share