Ackermann fälls för vilseledande marknadsföring


Christer Löfgren 2019-10-24

En del av det förbjudna.
En del av det förbjudna.

PMD – Högintressant när information om behandlingsteknik och skyddad yrkestitel kommer på kollissionskurs. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) ansåg att Ackermanns information på webben om sina kiropraktik-/mjuk kiropraktikbehandlingar och att de har experter gav intryck av att personalen är legitimerade kiropraktorer; eftersom de inte har det så blev marknadsföringen vilseledande och förbjöds.

Drygt 50-åriga Ackermann-institutet har egenutbildad personal som jobbar med kiropraktik, oseteopati, akupunkter m.m. för behandling av bland rygg- och ledsmärtor/-problem.

Konsumentombudsmannen (KO) reagerade under 2018 över marknadsföringen av Ackermanns tjänster. KO hävdar att marknadsföringen ger intryck av att Ackermann har legitimerade kiropraktorer, trots att man inte har det. KO kunde dessutom peka på att Ackermann på tre ställen på webbplatsen uppgav att deras ”duktiga kiropraktorer” utför behandlingarna.

Ackermann påpekar att de direkt när KO påpekade att de uppgav kiropraktorer på tre ställen på webben tog bort det. Ackermann poängterar att det endast är yrkestiteln som är skyddad. Det finns ingen ensamrätt för dessa att utföra kiropraktiska tjänster. Det går därför inte att förbjuda Ackermann att informera om att de tillhandahåller kiropraktik-tjänster.

PMD betonade att de gjorde en helhetsbedömning av Ackermanns marknadsföring på webbplatsen. PMD pekade på att genomsnittskonsumenten av tjänsterna ingen kunskap om att vem som helst får tillhandahålla kiropraktiktjänster.

PMD:s slutsats blev att Ackermanns webbplats är vilseledande och det dömdes ut ett synnerligen vidsträckt förbud.

Läs mer om domen och ur PMD resonerade i kommande nummer av BrandNews.

Domen kan överklagas.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share