UNO-X tillbaka i domstol


Christer Löfgren 2019-11-06

Mackägarens hävda registrering.
Mackägarens hävda registrering.

PMD – Det var 13 år sedan senast, men nu är UNO-X tillbaka i domstol i en varumärkestvist. Även denna gång är måltavlan samma bensinmacksföreståndare i Karlskoga, som återigen stod som förlorare.

74-åringen i Karlskoga drev sedan 1975 fram till relativt nyligen en bensinmack längs E20 inne i Karlskoga; under perioden 1998-2002 under varumärket UNO-X.

När dåvarande ägaren till UNO-X-märket, Norsk Hydro, sa upp avtalet var mackägaren uppenbarligen inte nöjd utan fortsatte att använda en X-logga, tydligt inspirerad av UNO-X-loggan. Det ledde till en stämning för varumärkesintrång från Hydro och slutade i en väldigt ensidig förlikning till Hydros fördel. Läs mer och se bilder i BrandNews nr 6/06.

Många år senare, 2014, lämnade mackägaren in en ansökan om varumärkesregistrering av den gamla klassiska UNO-X-loggan, och fick den registrerad. Det finns en högst sannolik förklaring till tidpunkten, se noten nedan.

Under 2018 fick de nuvarande ägarna till UNO-X-märket, norska Uno-X Energi, ett erbjudande av mackägaren att köpa hans loggo-registrering.

Effekten blev dock bara en stämning vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) där Uno-X Energi yrkade på hävning av mackägarens registrering. Uno-X Energi pekade på en lite äldre internationell registrering gällande i Sverige för den nya UNO-X-loggan och hävdade att förväxlingsrisk. Dessutom hävdade de att mackägaren registrerat den gamla loggan i ond tro.


Uno-X Energis sedan 2013 nya logga.
Uno-X Energis sedan 2013 nya logga.

Den här gången tog mackägaren inte upp kampen utan valde att inte ens svara så i förra veckan kom en sk tredskodom i PMD där mackägarens registrering hävs.

Not: Den svenska varumärkesregistreringen av den gamla klassiska UNO-X-loggan som Hydro stödde sig på i tvisten 2006 förnyades aldrig 2013 utan upphörde.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share