AAE är en skyddad statlig beteckning


Christer Löfgren 2019-11-14

Nekad registrering pga skyddad statlig beteckning.
Nekad registrering pga skyddad statlig beteckning.

PRV – UPPDATERAD. Patent- och registreringsverket (PRV) har en uppmärksamhetsgrad som inga andra registreringsmyndigheter. Det är slutsatsen vi drar när det blev ett nej till registrering av AEE-loggan eftersom AEE är en skyddad statlig beteckning.

Kinesiska Shenzhen Aee Technology ville registrera sin logga med AEE som varumärke. Två skilda internationella ansökningar med bl.a. Sverige designerat.

I alla länder än utom ett ytterst fåtal rann ansökningarna bara igenom och blev registrerade. I Finland hittades ett förväxlingshinder som Shenzhen kom förbi.

Ett hinder som bara hittades i Sverige var det faktum att AEE är en internationellt skyddad beteckning på det vi på svenska kallar Europeiska Miljöbyrån. Som Shenzhen påpekade mest känt i Sverige under förkortningen EEA, European Environment Agency.

PRV konstaterade dock att även om den franska förkortningen AEE, Agence Européenne Pour L’Environnement, inte är känd här så är det en skyddad beteckning. PRV förklarade att även om bara Europeiska Miljöbyrån finns upptagen på vår lista på skyddade beteckningar, så gäller den förkortningar utan begränsningar i språk, ett slags ”indirekt skydd”.

Därmed blev det en nej till registrering av de båda ansökningarna.

Beslutet kan överklagas.

Här hittar du förordningen med bilagan över de skyddade beteckningarna.

Bland de cirka 25 länder som hittills har sagt ja finns Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannien, USA och Spanien.

Och nej, Frankrike har ännu inte kommit med ett beslut om ansökningarna. Ansökan omfattade inte EU-varumärket så vi kunde få se EUIPO:s bedömning. Shenzhen lämnade dock in en ansökan direkt till EUIPO, men den är ännu inte avgjord. Däremot har företaget AEE fått två EU-varumärken registrerade i andra klasser 2010 respektive 2012.

BrandNews noterar att det vore intressant att veta hur de olika registreringsmyndigheterna som sagt ja skulle ställa sig om de fick upp ögonen för den skyddade beteckningen, det är ju trots allt ett absolut hinder. Eller om de har sett den och varför de i så fall har valt att inte anföra den som hinder.



Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share