Datorimplementerade uppfinningar i EPO och Kina


Christer Löfgren 2019-11-15


EPO – Vilka möjligheter finns att få patent på datorimplementerade uppfinningar? Det slutliga svaret kanske du inte får förrän du har fått en ansökan granska av det kinesiska patentverket (CNIPA), men vill du ha visst besked erbjuds nu ett tämligen handfast sådant.

Att de stora patentverken samverkar på skilda sätt vet vi. Det senaste exemplet gäller tämligen handfasta råd genom en smart jämförelse. Det är Europeiska patentverket (EPO) och det Kinesiska patentverket (CNIPA) som har genomfört ett spännande och matnyttigt samarbete kring datorimplementerade uppfinningar.

Resultatet av samarbetet är en 33-sidig skrift där man först kortfattat går igenom respektives regelverk och därefter har nio exempel. Exemplen, som har skilda inriktningar, är upplagda så att det först anges ett patentkrav. Därefter följer en analys av hur EPO skulle bedöma kravet och en analys av CNIPA hur de skulle bedöma det. I stora delar ser man lika på de frågor som uppkommer, men det finns skillnader och de försöker man få fram i skriften.

Ett exempelkrav lyder:
Case 3: Block mining
1. Claim
A method for mining a block comprising a block header, as a function of a selected hash function applied on the block header, the selected hash function comprising an expansion operation and a compression operation, the method comprising the steps of:
developing a plurality, m, of mid-states, each as a function of selectively varying a selected first portion of the block header; performing the expansion operation on a selected second portion of the block header to produce a message schedule; and for each of the m mid-states, performing the compression operation on the mid-state and the message

Ett annat exempel:
Case 8: Transmission of a broadcast media channel
1. Claim
A system for the transmission of a broadcast media channel to a remote client over a data connection, said system including:
(a) means for storing an identifier of the remote client and an indication of an available data rate of the data connection to the remote client, said available data rate being lower than the maximum data rate for the data connection to the remote client;
(b) means for determining a rate at which data is to be transmitted based on the indication of the available data rate of the data connection; and
(c) means for transmitting data at the determined rate to said remote client.

PatentEye konstaterar att det är ett smart grepp av de två.

Här hittar du skriften, vilken naturligtvis även finns på epo.org.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share