Miljömärke var först hos PRV


Christer Löfgren 2019-11-18

Mitt i det första svenska rörelsevarumärket.
Mitt i det första svenska rörelsevarumärket.

PRV – Det hittills enda ansökta rörelsevarumärket vid Patent- och registreringsverket (PRV) behövde drygt tre veckor för att bli registrerat. Nu är märkesinnehavaren Mats Huss pionjär med sitt registrerade miljömärke.

Sedan årsskiftet har vi fått samma möjlighet som man har haft för EU-varumärken sedan första oktober 2017, nämligen att registrera andra former av varumärken än tidigare. En sådan variant är rörelsemärken, alltså i praktiken korta filmsnuttar.

Det skulle dröja drygt 10 månader innan den första ansökan för ett rörelsevarumärke kom in till Patent- och registreringsverket (PRV). Märket är ett slags räkneverk/tidur som avslutas med ”GLOBAL FOOTPRINT LEVEL” och gäller för några tjänster: ”Skapande av kontrollprogram för automatiserad mätning, montering, reglering, och relaterad visualisering.”

PRV har intervjuat märkesinnehavaren Mats Huss och han har berättat att han har tagit fram märket tillsammans med art director Karl-Fredrik Johnfors. Huss berättade att det handlar om ett koncept ”för att visualisera företags, organisationers och privatpersoners koldioxidavtryck”.

Not: Hittills har EUIPO fått in 73 ansökningar för rörelsevarumärken, varav svenska Ports var först. Av dessa har 36 lett till registrering, 25 handläggs och 12 har nekats registrering.

Exempel på:
Registrerat
Registrerat

Nekats registrering
Nekats registreringWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297