Jollyrooms marknadsföring vilseledande


Christer Löfgren 2019-11-22


PMD – Tillhör du dem som har trott sig göra en suverän affär när du har handlat på webbhandlen Jollyroom och sett hur oerhört låga priser de just vid det tillfället har haft jämfört med ordinarie pris? Då är du nog inte ensam. När Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fällde Jollyroom för omfattande övertramp av reglerna kring reor och utförsäljning m.fl. prisuppgifter så höll de med Konsumentombudsmannen (KO) i mycket, men inte allt.

När vi nu närmar oss Black Friday-reorna finns det alla anledning att påminna om något som Patent- och marknadsdomstolen (PMD) sa när de fällde Jolllyroom för en mängd övertramp.
”Ett ordinarie pris får aldrig vara fiktivt.”

Redan 2016 var Konsumentombudsmannen (KO) på Jollyroom för deras ständiga reor, men när webbhandeln inte bättrade sig tröttnade KO och 2018 stämdes Jollyroom för övertrampen. Inte mindre än 60 rea-påståenden av skilda slag, veterligen ett rekord i sig, innebar enligt KO övertramp av i praktiken ett enda skäl; de hänvisade till ordinarie pris som inte existerade utan de rörde sig om ständiga reor; alltså i praktiken inga reor alls

KO hade valt ut, slumpvis enligt de själva, 26 produkter – mest LEGO-byggsatser – och tittat på Jollyrooms prissättning och hur de påstod sig ha rea av skilda slag på produkterna.

Här är två av de värre exemplen där en LEGO DUPLO-sats under nästan två år har haft en ständig rea på lite drygt halva uppgivna ordinarie prisetoch barnvagnen som sålts för högst 3.395 kronor under en sjumånadersperiod och det påstådda ordinarie priset var 5.299 kronor:


Förutom förbud yrkade KO på marknadsstörningsavgift (böter) på maxbeloppet 10 miljoner kronor eftersom övertrampen var medvetna och så allvarliga och omfattande att de skadar förtroendet för webbhandeln.

Jollyroom förklarade det med att deras priser sköts av AI-styrda robotar som scannar av konkurrenternas priser och hela tiden anpassa priserna så att de ligger i linje med de lägsta på marknaden. De hävdade också att det är så här det ser ut i webbhandeln, det är branschpraxis. De konstaterade att oavsett marknadsföringen så hade deras kunder i vart fall gjort bra köpt eftersom de hade handlat för de lägsta priserna. Jollyroom hävdade också att de 26 exemplen inte alls var representativa för deras 80.000 produkter, där som mest 18.000 produkter fanns med i systemet dem dynamisk prissättning.

PMD konstaterade att Jollyroom hade begått övertrampen och förbjöd dem. När det gällde störningsavgiften så lyckades inte KO övertyga PMD om representativiteten i de 26 produkterna. Jollyrooms övertramp var ändå mycket omfattande och de dömdes att betala 1,5 miljoner kronor i störningsavgift.

Noterbart är att KO fick ett besked som säkerligen leder till djupa suckar. De har fått klart besked från domstolarna att stickprovsbevisning inte håller när de KO vill visa på en stor omfattning av övertramp. Den här gången dundrade KO på rejält med omfattande bevisning och 60 påstående i Jollyrooms marknadsföring som borde förbjudas. De hade också valt ut ganska många produkter, 26 stycken, för att få fram ett vad KO ansåg representativt urval.

PMD ansåg att alltihop blev för mycket och för rörigt i förbudsdelen, så domstolen drog av en tredjedel av KO:s rättegångskostnader. Samtidigt konstaterade ju PMD att KO inte hade visat att de 26 produkterna var representativa för Jollyrooms 80.000 artiklar, och att övertrampen endast gällde 26. Det hade ju knappast blivit mindre material om KO hade lagt upp exempel från 80 eller 800 produkter.

Domen kan överklagas.

Läs mer om domen och inte minst frågan om vad som saknades från KO när det gäller representativiteten i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share