Stajl vs Stajl


Christer Löfgren 2019-12-05

Båda Stajl lever vidare.
Båda Stajl lever vidare.

PMD – För vilken verksamhet är ditt företagsnamn registrerat? Det här är en högst relevant fråga att ställa sig lite nu och då. Stalj Inredningsverksta’ i Haga i Göteborg har nu fått se effekterna av vad som kan hända om man inte gör det, och det i en dom i Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Stajl Inredningsverksta’ AB i Göteborg registrerade företagsnamnet 1999, och det för verksamhet med handel med möbler och annan inredning. Ser man till hur det ser ut i butiken i praktiken handlar 30 procent av omsättningen om kläder.

Mot den bakgrunden stämde man Stajl Agenturer i Hindås AB för att få deras företagsnamnsregistrering hävd.

Inredningsverksta’ hävdade att det fanns förväxlingsrisk och att Agenturer hade registrerat sitt företagsnamn i ond tro,  grundarinnan kände väl till Inredningsverksta’ när hon registrerade företagsnamnet 2016.

PMD kunde konstatera att Stajl är ett i sammanhanget tämligen beskrivande ord och då var likheten i de två företagsnamnen begränsad.  Än större var skillnaden i verksamheter, Inredningsverksta’ är som nämnts registrerat för just handel med inredning och möbler, medan Agenturer är registrerad för handel med kläder. PMD la till att deras verksamheter i huvudsak har dessa inriktningar och de är aktiva i skilda led, detaljist respektive grossistled.

Därför fanns ingen förväxlingsrisk och Stalj Agenturer i Hindås lever vidare.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share