Fortsatt bakslag för Hästens i EU


Christer Löfgren 2019-12-06

Rutorna som registrerades i Sverige men inte i EU.
Rutorna som registrerades i Sverige men inte i EU.

TRIB – Det som lyckades i Sverige 2016, lyckas inte i EU för Hästens.  Kärnan i deras HÄSTENS-rutor, fyra rutor i flera nyanser av blått och vitt, blev registrerad direkt som svenskt varumärke. Men deras ansökan om registrering av rutorna som EU-varumärke har nu fått nej i tre instanser.


1979 introducerade Hästens det vi kallar Gripsholms-mönster för sina sängar. Sedan 1996 har man en svensk registrering för märket, om än endast i svart-vit. Därefter ha det fyllts på och idag har Hästens en lång rad varumärkesregistrering av skilda slag kopplade till rutorna. Man har även vunnit marknadsrättsliga fall där rutorna ansågs uppfylla de kännedomskraven för skydd.

När de 2016 ansökte om registrering av ännu en variant med endast de fyra grundläggande rutorna i mönstret var det inga problem. Det registrerades ”direkt”.

Samma ansökan till EUIPO via en internationell ansökan möttes inte på samma sätt. Där kallades det för ett ordinärt ”gingham pattern” och ansågs sakna förmågan att uppfattas om ett varumärke, särskiljningsförmåga.

Hästens överklagade, men beskedet i Överklagandenämnden blev detsamma. Det var bara ett enkelt geometriskt mönster; mönstret var kopplat till varorna eftersom det är naturligt att använda det som ytmönster på dem; det skulle bara uppfattas om en dekor eftersom det inte skiljer sig i betydande mån från gängse tygmönster.

Hästens överklagade igen, till Tribunalen.

Beskedet i Tribunalen blev dock detsamma. Överklagandenämnden hade hamnat rätt i sina bedömningar.

Noterbart är att Hästens drev ett resonemang om att de använder just det här mönstret med fyra rutor som logga och på etiketter.

Tribunalen påpekade att de inte tittar på hur märket används utan har det ser ut i ansökan och noterade att Hästens då hade kunnat lämnat in en ansökan ”som en logga eller etikett med en ram”.

Det blev alltså nej till registrering som EU-varumärke.

Not: Den internationella ansökan gällde flera länder och det har blivit olika utslag, här följer några exempel. Märket registrerades i Danmark efter ett inledande nej av samma skäl som i EUIPO. De fick ja i Finland och Italien,

Ett registrerat EU-varumärke.
Ett registrerat EU-varumärke.

men nej i Sydkorea. I Frankrike begränsades registreringen till tjänster, bl.a. marknadsföringstjänster.

Not: Hästens har en EU-registrering för en större del av mönstret kompletterat med HÄSTENS och häst-loggan.

Bookmark and Share