Ford fälls för terrängkörning i reklam


Christer Löfgren 2019-12-09

En av tre förbjudna bilder.
En av tre förbjudna bilder.

PMÖD – I första instans friades Ford för sin marknadsföring av FORD RANGER där bilen visades upp i olika terrängkörningssammanhang. Konsumentombudsmannen (KO) gav sig inte utan överklagade och det med framgång, om än delvis. Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) fällde tre av tio bilder och två av fyra påståenden.

Konsumentombudsmannen (KO) ville uppenbarligen bygga praxis kring bilreklam som lockar till terrängkörning. KO stämde Ford för deras annonser för FORD RANGER och hävdade att den var vilseledande eftersom den ger intryck av att terrängkörning är tillåten. I den aktuella marknadsföringen visas bilen upp i skilda situationer med besvärligare väg-/terrängförhållanden, som bilen förstås klarar galant. De tio aktuella bilderna har kompletterande texter.

I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) friades Ford på alla punkter. PMD ansåg att målgruppen har körkort och vet att terrängkörning är förbjuden, mot den bakgrunden sa domstolen bl.a.:
”Den påtalade marknadsföringen får dock mest anses anspela på en känsla av frihet och natur och ge intrycket av att fordonet, förutom att vara en pålitlig transportbil, rent allmänt sett är lämplig att användas på konsumentens fritid.”

KO överklagade.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) höll inte med PMD om målgruppens kunskaper utan sa:
”kan det antas att genomsnittskonsumenten inte har kunskaperna om reglerna för terrängkörning så aktuella för sig att han eller hon inte kan vilseledas att tro att det är tillåtet att köra i terräng”.

PMÖD la till att det kan vara vilseledande även om genomsnittskonsumenten inte skulle påverkas att köra bilen i terrängen.


Förbjuden bild.
Förbjuden bild.

I sak kom PMÖD fram till att endast de tre bilderna där bilen uppenbarligen körs i terräng kan vilseleda, på övriga bilder förefaller bilen köras på väg eller vara parkerad på vad som kan uppfattas om väg. De tre bilderna ger intryck av att bilen får användas på ett sätt som är förbjudet och är därför vilseledande och förbjöds.

Förbjuden bild.
Förbjuden bild.

Av påståendena var två direkt inriktade på terrängkörning och fanns i anslutning till två av bilderna som fälldes, och var därför av samma skäl vilseledande och förbjöds. Det gällde:
”den här pickupen kan du lita på […] i den kärvaste terrängen”
”plöjer sig fram i vattendjup där du skulle tveka att ge dig ut med en annan bil”

Domen kan inte överklagas.

Den slutats som kan dras av domen är att ”terrängig” bilreklam är acceptabel så länge bilen körs på en ”väg”; ren terrrängkörning accepteras inte.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share