Nya numret av BrandNews, 5/19


Christer Löfgren 2019-12-12


Sociala medier, en viktig detalj i vardagen för väldigt många, ger gång efter annan upphov till juridiska frågeställningar. I detta nummer av BrandNews handlar det om att man som producent av produkter vars marknadsföring har olika regler i skilda länder i praktiken kan tvingas ha skilda sociala mediekanaler. I just detta fall gällde det alkohol när Mackmyra fälldes för alkoholmarknadsföring på Facebook och Instagram.

Johan Norderyd och Lukas Jönsson fortsätter med ond tro-frågan och bristerna i svensk lagstiftning utifrån STYLO & KOTON-avgörandet.

Att varumärkesrätten till vardags väcker många delfrågor ”bevisas” i temaartikeln med fem skilda domar. En särskild betoning läggs på LACOSTE-domen där Patent- och marknadsdomstolen (PMD) markant skärpte kraven för att fälla någon för import av piratkopior i mindre skala.

Hur ser domstolarna på marknadsstörningsavgiften? Det tittar vi närmare på genom sex domar.

Formgivningsfallet denna gång gäller kopior på DANDELION-kakelplattor i cement som främst såldes genom e-handel. Målet gällde brukskonstskyddet, och noterbart är hur PMD tillämpade EU-domstolens dom i Rocktown innan Högsta domstolen hann tillämpa den, när det kom till kopiorna på webbhandlarens lager.

Det finns rapporter från FICPI:s seminarium i Malmö, skriven av Stefan Hjelmqwist; AIPPI:s seminarium om administrativ praxis från EUIPO; SFIR:s lagringsseminarium.

Bland det andra man hittar i tidningen finns jakten på varumärkesintrång i bl.a. BEATLES-märket och när Dafgård använder en rörelse som den turkiske kocken Salt Be har försökt registrera som rörelsevarumärke.

Samt förstås PMD:s beslut i registreringsärenden, denna gång 16 stycken. Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share