Ingen ensamrätt till lila färger på SERETIDE-inhalatorer


Christer Löfgren 2019-12-17

GSK:s inhalator till vänster och Ciplas till höger.
GSK:s inhalator till vänster och Ciplas till höger.

PMD – Att visa på inarbetning av förpackningar/produkter eller delar av dessas utformning tillhör bland det svåraste man kan ge sig på inom varumärkes- och marknadsrätten. Det senaste exemplet gäller de lila färgerna på Glaxos inhalatorer med SERETIDE-medel, och Glaxo/GSK kom aldrig riktigt nära en ensamrätt genom inarbetning i Patent- och marknadsdomstolen (PMD).


Glaxos 3D EU-varumärkesregistrering.
Glaxos 3D EU-varumärkesregistrering.

Det första försöket att få stopp på Ciplas lila inhalatorer med generika för Salmeterol/Fluticasone gick bra för Glaxo/GSK (GSK). Det inleddes 2014 genom en stämning för varumärkesintrång där GSK tog stöd i en EU-varumärkesregistrering som gäller inhalatorn med de två lila nyanserna i 3D från 2001. Under 2015 beslöt Stockholms tingsrätt om intermistiskt förbud, vilket fortfarande gäller. Därefter vilandeförklarades målet i avvaktan på utgången av Ciplas försöka att få EU-registreringen ogiltigförklarad. EUIPO:s annuleringsenhet höll med Cipla och under 2016 ogiltigförklarade de registreringen, men beslutet är överklagat.

GSK:s andra försök
inleddes i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) 2017, det nu avgjorda målet. GSK stödjer sig på ett inarbetningsskydd för de lila nyanserna på inhalatorn. Det görs inget anspråk på ensamrätt till själva formen på inhalatorn. GSK hävdar att Ciplas lila inhalator innebär både varumärkesintrång samt vilseledande efterbildning och renommésnyltning.

PMD:s bedömning stannade vid frågan om GSK hade skydd för de lila nyanserna. Som så många har gjort tidigare fastnade GSK på beviskraven för inarbetning och kännedom eftersom bevisen måste gälla just det som man vill ha skydd för, vilket är ovanligt att man lyckas med i dessa typer av mål. Marknadsföringen hade behövt gälla just den lila inhalatorn, utan SERETIDE-märket. Gäller marknadsföringskostnaderna just sådan reklam och var? Hur ser det ut med marknadsandelarna? När det gäller marknadsundersökningar måste de gälla just det man vill ha skydd för och vara utförda på rätt sätt.

PMD hittade inte något i bevisningen som räckte till och slog fast att GSK inte hade visat att de hade inarbetat de lila nyanserna som kännetecken och därmed stod Cipla som vinnare i denna mycket omfattande tvist där rättegångskostnader kom upp i ”fleramiljoners”-klassen.

Domen kan överklagas.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share