Behövs fler officiella kanaler i sociala medier?


Christer Löfgren 2019-12-19

Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.

Ledare i BrandNews 5/19

I temaartikeln uppmärksammas bl.a. en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som kan få en revolutionerande effekt i jakten på piratkopior. En privatperson som stod som adressat till piratkopior kom direkt med försvarsargumentet: ”jag har inte beställt dem”. Detta medförde att PMD sa att rättighetshavaren Lacoste inte hade bevisat att personen hade beställt kopiorna, och han friades.

Domen är överklagad och om den står sig kommer effekten antingen bli hårdare tag, där begäran om intrångsundersökning blir en självklarhet även i alla små piratkopiefall för att kunna gräva i importörens dator för att säkra bevis om en beställning eller så blir effekten att rättighetshavarna ger upp småhanteringen, det blir för dyrt och omständligt. Då kommer ju tyvärr även Tullverket att tappa intresset när rättighetshavarna inte agerar. Självklart en mycket gynnsam utveckling för piratkopiehandlarna som kan sätta fart med den för deras del smarta lösning vi har sett tidigare, nämligen att dela upp importen i många små försändelser till olika personer, om det nu verkligen kan vara lönsamt.

Men hur kan då PMD ha hamnat där? Svaret är rimligen rättssäkerheten. Adressaten kan ju ha varit oskyldig och att då fällas i domstol strider förstås mot vår syn på rättssäkerhet. Men vilka krav skall ställas för att uppfylla rimlig rättssäkerhet?

Noterbart är att PMD inte gjorde någon trovärdighetsbedömning av adressatens utsagor, alltså av personen själv, utan bedömningen var av mer principiell karaktär. Han sa direkt att han inte hade beställt och stod på sig, vilket räckte. Det blir spännande att följa upplösningen i överdomstolen.

I förra numret lyftes ond tro-frågan i varumärkesrätten upp och hur den svenska lagstiftningen inte alls räcker till för att motsvara det som gäller EU-varumärket. I det här numret bjuds det på mer i form av ”vardagligare” exempel och en artikel om EU-domstolens STYLO KOTON-avgörande där domstolen verkligen betonar vad ond tro handlar om och hur det skall bedömas. Det är advokaterna Johan Norderyd och Lukas Jönsson som har skrivit artikeln och de tar upp effekterna för svensk del, samt lyfter frågan om våra domstolar vid behov skulle kunna kringgå varumärkeslagen genom att ägna sig åt EU-konform tolkning. Läs mer på sidan 22.

Vi måste ju kunna använda våra officiella sociala medier gentemot den utländska marknaden, så sa Mackmyra när Konsumentombudsmannen ville stoppa sex skilda bilder som stred mot alkohollagens bildregel. En onekligen intressant fråga, behöver företagen flera officiella kanaler på t.ex. Facebook och Instagram när reklamreglerna ser olika ut i skilda länder?

Svaret från PMD blev att det beror på, men helt klart är att de inte gick med på att se varje inlägg för sig: ”enligt Patent- och marknadsdomstolen är det inte möjligt att bedöma effekten genom att titta på inläggen isolerat. Om en annons förs in i en tidning är det t.ex. relevant att titta på vilket eller vilka språk som används i övriga delar av tidningen, inte bara i den marknadsföring som förts in i tidningen och som ifrågasätts. Samma synsätt måste gälla vid marknadsföring online.”

I praktiken är det svårt att se någon annan lösning för Mackmyra än att ha just flera skilda officiella kanaler, en mot den utländska marknaden och en mot den svenska. Domen är överklagad. Läs mer på sidan 24.

Christer Löfgren
ChefredaktörWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share