Lösningen på vårt ond tro-problem finns inte hos EU-domstolen


Christer Löfgren 2020-01-10

Lokalmedia uppmärksammade konceptet.
Lokalmedia uppmärksammade konceptet.

PMD – Under 2019 har vi i flera artiklar och ledare i BrandNews uppmärksammat hur vår svenska varumärkeslags regler kring ond tro inte är harmoniserade med EU-rätten, och som det har visat sig under förra året inte heller med EU-praxis. Frågan har då varit om svenska domstolar kan peka på direktivkonform tolkning och ”hoppa över” de uttryckliga svenska reglerna? Strax före jul sa Patent- och marknadsdomstolen (PMD) nej, det kan de inte; i ett ärende om varumärket SHOTFABRIKEN.

En av de flitigare besökarna i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) på senare år är Shotluckan i Lund, där de både har förlorat – SUPER MARIO –  och vunnit – DUNDERHONUNG. Den här gången vann de.

Efter att Shotluckan hade registrerat varumärket SHOTFABRIKEN invände Sportsbaren Larmtorget i Kalmar för att få registreringen hävd.

Skälet för hävning var enligt Sportsbaren att Shotluckan hade lämnat in varumärkesansökan i ond tro.

Sportsbaren förklarade att de sedan den 17:e oktober 2017 hade använt SHOTFABRIKEN, och att lanseringen hade uppmärksammats i lokala medier. Man hade även börjat använda märket tidigare på bl.a. sin Facebooksida. Shotluckans varumärkesansökan kom in tre dagar senare, den 20 oktober, vilket knappast var en slump menar Sportsbaren.

Shotluckan å sin sida hävdar att man har använt SHOTFABRIKEN sedan 2016, och alltså var först med märket och inte alls ansökt i ond tro.

Patent- och registreringsverkets (PRV) bedömning stannade tidigt. De ansåg att Sportsbaren inte hade bevisat att de hade använt SHOTFABRIKEN som varumärke före Shotluckans ansökan och därmed kunde ansökan inte ha gjorts i ond tro.

Sportsbaren överklagade till PMD.

PMD passade på att ta ett helhetsgrepp på ond tro och kom då förstås till slutsatsen att EU-lagstiftningen inte, som vår svenska varumärkeslag, är begränsad till situationer där det finns förväxlingsrisk. PMD fortsatte med resonemang kring sk direktivkonform tolkning och kom till slutsatsen att det inte går att genom sådan tolkning komma förbi uttryckliga svenska regler, oavsett att de svenska reglerna inte överensstämmer med vad EU-domstolen har slagit fast.

I sak höll PMD med PRV, Sportsbaren hade inte använt Shotfabriken som ett varumärke.

PMD gick dock ändå vidare i bedömningen och slog fast att Shotluckan inte hade agerat i ond tro när de ansökte om registrering. Ingenting utöver tidpunkten pekade mot att ansökan hade gjorts i ond tro.

Beslutet har överklagats.

Läs mer i det allra sista numret av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share