Ny dom i den ”eviga” striden mellan Adidas och H&M


Christer Löfgren 2020-01-31

Fyra av Adidas registreringar, och tre bilder på H&M:s träningskläder.
Fyra av Adidas registreringar, och tre bilder på H&M:s träningskläder.

INT – Nu finns inte längre kritiken kvar över att det går långsamt i de immaterialrättsliga målen här i landet. De två patent- och marknadsdomstolarna har drivit på målen rejält. Och sett från en nederländsk synvinkel så är de två raketsnabba. I veckan har andra instans i Nederländerna kommit med en dom i ett mål om varumärkesintrång som inleddes av Adidas 1997… Det var alltså 23 år sedan H&M och några fler aktörer stämdes av Adidas.

I målet hävdar Adidas att H&M, och de andra, under 1997 gjorde varumärkesintrång när de sålde träningsplagg med två vita längsgående revärer liknande de som används på Adidas-plagg.

20 år efter stämningen, alltså 2017, fälldes H&M för intrång av distriktsdomstolen i Haag.

Efter överklagande friades H&M tidigare i veckan från intrångspåståendena av Adidas.

Domen kan överklagas.

Not: Självfallet finns det mer bakom den här tvisten. Redan 1997 fick Adidas till ett intermistiskt förbud mot H&M:s två ränder. 1998 kom första domen där H&M och flera andra parter som hade sålt två ränders-kläder fälldes för intrång.

År 2005 kom domen i andra instans och där friades H&M. Domstolen ansåg att det finns ett frihållningsbehov för dekoration med ränder på kläder och att Adidas skydd för tre ränder inte omfattade två ränder.

Efter överklagande skickade högsta domstolen i Nederländerna målet till EU-domstolen (då EG-domstolen) och frågade om frihållningsbehovet är relevant vid en intrångsbedömning. Svaret blev att det inte är relevant om det inte handlar om rent beskrivande delar, och i det här fallet gällde det ju bara dekorativa detaljer. Läs mer i BrandNews 3/08.

Därefter skickades målet ner till en ny andra instans av högsta domstolen för förnyad bedömning, och slogs ihop med ett annat mål med samma grundfråga.

Nästa steg var en dom 2015 där Adidas stod som vinnare.

Innan domen 2017 som nämns ovan.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share