Vi fick ingen slutlig bedömning om NORRLAND


Christer Löfgren 2020-01-31

Originalet til vänster, den till höger från shjoo.se förbjöds.
Originalet til vänster, den till höger från shjoo.se förbjöds.

PMD – Kampen om NORRLAND som klädvarumärke ledde till ett interimistiskt förbud, men inte någon slutlig dom. Det blev istället ”bara” en dom där en förlikning mellan Sqrtn och mannen bakom sjhoo.se stadsfästes.


Streetwareföretaget Sqrtn i Östersund har byggt upp sin verksamhet kring varumärket NORRLAND samt ett hjortron-märke. De har även byggt upp en varumärkesportfölj, vilket visade sig ha varit ett lyckat drag när man ville stoppa försäljningen av kläder med NORRLAND-tryck i skilda versioner på shjoo.se.

Efter några turer kom ett intermistiskt förbud i somras, vilket senare under sommaren omprövades med samma resultat, och inte ändrades i överdomstolen. Så här sa Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i omprövningsbeslutet:
”Det föreligger inte hinder mot att kunna använda ett geografiskt namn som varukännetecken om det inte är troligt att den berörda omsättningskretsen uppfattar det som att varorna i fråga kommer från en plats eller ett geografiskt område. Ett varukännetecken kan vidare till följd av det bruk som gjorts av kännetecknet förvärva en särskiljningsförmåga.”

Läs mer om bakgrunden och besluten här.

Nu, ett halvår senare har parterna kommit överens och mannen bakom shjoo.se har bl.a. gått med  på följande:
”Åtagandet innebär att T. ska avstå ifrån att använda ordet Norrland oavsett vilket kombination av typsnitt, färg eller storlek som används. Åtagandet innebär också att T. ska avstå ifrån uppenbara kringgåenden av denna punkt 3. Uppenbara kringgåenden är exempelvis (i) att byta ut bokstaven O i Norrland till ett flöte eller annan symbol, (ii) byta ut bokstaven A i Norrland till en tältkåta eller annan symbol, eller (iii) uppenbara s.k. ”miss spellings” av Norrland, t.ex. ”NRLND”, ”NORRaLAND”, ”NÅRLAND” och andra uppenbara felstavningar. Uppräkningen är exemplifierande, inte uteslutande.”

Skulle han ångra sig igen, tvisten inleddes efter att han inte brytt sig om en tidigare överenskommelse, blir det dyrt: 150.000 kronor.

Genom förlikningen upphävdes också det tidigare interimistiska förbudet.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share