Det var det hela


Christer Löfgren 2020-01-31


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Hösten 2009 drog vi igång brandnews.se i den form den fortfarande har. Dessförinnan hade vi en mindre nyhetsfokuserad webb. Det blev till slut knappt 1.900 artiklar.

Men nu är det hela över; den sista domen/artikeln som togs upp här på brandnews.se rörde en idag omstridd fråga, influencer marketing, som ingen ens anade skulle kunna uppstå när vi drog igång  det hela. Ett högst passande slut.

Det sista numret av BrandNews respektive PatentEye är på gång, och den gemensamma sista ledaren i de två tidningarna kommer att läggas upp även här på brandnews.se

Webbplatsen med kalendern kommer tills vidare att finnas tillgänglig, och alla webbartiklar går att hitta genom sökfunktionen.

Tack för oss!
Christer Löfgren
Chefredaktör

OBSERVERA, Brand Eye AB fortsätter som tidigare med att ta fram marknadsundersökningar för skilda juridiska situationer kring varumärken/kännetecken.  

Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share