Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

  Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

 KALENDER (klicka här för att se allt) Månadsöversikt Visa närmaste händelserna


Dag Tid Rubrik
29/8  Varumärkespraxis från EUIPO:s Boards of Appeal, PMD och PMÖD (AIPPI)
3/9   Det är skillnad på lagring och lagring (SFIR)
19/9 09:00  - 14:00 Att söka i patentinformation (PRV)
26/9  Patentdagen (Groth)
3/10 08:30  - 12:00 Upphovsrätt på tre timmar (PRV)
8/10  IP Seminar @ Volvo Cars
9/10  IP Seminar @ Volvo Cars
14/11 09:00  - 17:00 Assistentdagen (PRV)
6/2
2020
08:30  - 16:30 Patent - Hur funkar det?
13/2
2020
08:30  - 16:30 Varumärkesskydd - hur funkar det? (PRV)
18/2
2020
08:30  - 16:30 Designskydd - hur funkar det? (PRV)

Skriv ut
KALENDER (klicka här för att se allt)

Torsdag 29/8
Varumärkespraxis från EUIPO:s Boards of Appeal, PMD och PMÖD (AIPPI)
Tisdag 3/9
Det är skillnad på lagring och lagring (SFIR)
Torsdag 19/9
Att söka i patentinformation (PRV)
Torsdag 26/9
Patentdagen (Groth)
Torsdag 3/10
Upphovsrätt på tre timmar (PRV)
Tisdag 8/10
IP Seminar @ Volvo Cars
Onsdag 9/10
IP Seminar @ Volvo Cars
Torsdag 14/11
Assistentdagen (PRV)
Torsdag 6/2 2020
Patent - Hur funkar det?
Torsdag 13/2 2020
Varumärkesskydd - hur funkar det? (PRV)
Tisdag 18/2 2020
Designskydd - hur funkar det? (PRV)

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson