Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
LEDARE

En ny era - men lite gammalt dröjer kvar


Christer Löfgren 2014-08-04

Bild:© Stock.Xchng Foto: Asif Akbar

Undertecknad har i tidigare ledare ifrågasatt hur domstolarna idag förefaller gå bort från den teoretiska bedömningen när det gäller varumärkesskyddet. Nu har det bekräftats ytterligare av Svea hovrätt i målet mellan Folksam och Folkia.  

En grundläggande känneteckensrättslig utgångspunkt är att man kan styra för vad man vill ha sina kännetecken skyddade; det gäller både varumärken och firmor, för skilda produkter/tjänster respektive verksamheter.

I tre skilda mål om varumärkes-/firmaintrång på relativt kort tid har Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt valt att bortse från för vad kännetecknen är registrerade, och istället tittat på för vad kännetecknen används när förväxlingsrisken har bedömts.

När tingsrätten avgjorde Foksam/Folkia-målet uttalades följande:

Det finns därmed tydliga särdrag i den närmare inriktningen av företagens respektive verksamhet. […] De tjänster som Folkia erbjuder kan i praktiken inte anses stå i direkt konkurrens med de tjänster som Folksam erbjuder och de olika tjänsterna kan inte heller anses komplettera varandra.”

När hovrätten gjorde sinbedömning lät det så här:

”[Folkias] tjänster skiljer sig från Folksams verksamhet som huvudsakligen är inriktad på försäkringar, pensionssparande och därmed sammanhängande tjänster. Även om båda företagen är verksamma inom den finansiella tjänstesektorn kan det inte sägas föreligga någon högre grad av likhet mellan de tjänster som Folksam respektive Folkia erbjuder.”

Inte en tanke tycks läggas på för vad  FOLKSAM-märket de facto är registrerat efter delhävningen, utan snarare på ett inarbetningsskydd. Samma typ av resonemang fanns i TEAMWORK-målet (som förliktes i hovrätten) och i det pågående målet om Länsförsäkringars logga.

Det låter alltid sunt att vara pragmatisk och tycka att det är självklart att det bara är verkliga förväxlingssituationer som skall kunna stoppas. Men frågan man ändå måste ställa sig är vilket värde och vilken funktion en varumärkesregistrering har? Behövs en massa genomtänkta avgränsningar vad gäller varor och tjänster? Räcker det med att man har en grundläggande registrering för någon enstaka produkt och tjänst, och sedan får man skydd för allt man ägnar sig åt?

Eller gäller det nya endast åt andra hållet, alltså negativt – att oavsett vad registreringen omfattar, har man bara skydd för de produkter och tjänster där man är verksam; ett slags övergripande användningstvång som inte kräver en hävningstalan för att träda in?

En annan detalj som tidigare har tagits upp i denna ledare är frågan om vilka krav som domstolarna skall ställa på likhet mellan varumärkena för att det vidgade skyddet skall aktualiseras.  I FOLKIA-fallet är inte tingsrätten och hovrätten ense i sak, men de sätter samma kravnivå, nämligen att målgruppen skall se ett ”samband” mellan FOLKIA och FOLKSAM för att likheten skall vara tillräcklig.

Precis som i ledaren i nr 3/13 måste det konstateras att kravet på ett ”samband” är en rest från en felöversättning av ADIDAS-domen från EU-domstolen 2003. Genom att använda ”samband” är det lätt att ställa för höga krav eftersom vi talar om kommersiellt samband när det gäller förväxlingsrisk.

EU-domstolen talar nämligen inte alls om att målgruppen skall se ett samband mellan de två märken som jämförs. Istället talar domstolen om något mycket vagare: när man ser det nyare varumärket skall märket skapa en mental länk: man skall förknippa (vilket även används i den svenska översättningen) det nyare märket till det äldre kända varumärket. På engelska ”a link”, på tyska ”verknüpfen”.

Eftersom hovrätten lyfter fram EU-domstolens INTEL-dom kommer här delar av den relevanta punkten 66 i den domen på svenska, engelska och tyska:

66… följden av ett visst mått av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de två varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem.

66…are the consequence of a certain degree of similarity between the earlier and later marks, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between those two marks, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them.

66…eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.

Som undertecknad läser det här så är såväl den engelska som tyska översättningen vagare än den svenska. Ingen av de andra två versionerna talar om ett samband, alltså att målgruppen skall koppla ihop märken så mycket att de uppfattar ett samband mellan dem. Istället är de klart vagare, man skall komma att tänka på det äldre märket när man ser det nyare märket, utan några som helst krav på att man samtidigt skall uppfatta att det finns ett samband.

Christer Löfgren, Chefredaktör

 

Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv ut

BRANDNEWS / PATENTEYE

Den allra sista ledaren i BrandNews och PatentEye


Det är inte utan att man blir lite fuktig i ögonvrån och en konstig känsla sprider sig i...

Läs mer
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.

LEDARE

Behövs fler officiella kanaler i sociala medier?

Ledare i BrandNews 5/19


I temaartikeln uppmärksammas bl.a. en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD)...

Läs mer
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.

LEDARE

Justitiedepartementet är knappast i god tro om ”ond tro”

Ledare i BrandNews 4/19


När vår varumärkeslag har uppdaterats och harmoniserats har det påpekats i...

Läs mer


LEDARE

Då petar vi in ”samband” i historieböckerna

Ledare i BrandNews 3/19


Det verkar som om jag kan sluta tjata, skönt! Ett...

Läs mer


BRANDNEWS

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

Ledare i BrandNews 2/19


Den som är orolig för sina ip-rättigheter...

Läs mer


LEDARE

Bevistumskruvarna dras åt

Ledare i BrandNews 1/19


Först drar vi en lättnadens suck. Patent- och...

Läs mer


LEDARE

Betydande värde. När?

Ledare i BrandNews 6/18


Årets sista nummer innehåller del 2 av den...

Läs mer
LEDARE

Nya rejäla tag i praxis

Ledare i BrandNews 5/18


Marknadsrätten är i fokus i detta nummer och...

Läs mer
BRANDNEWS LEDARE 4/18

Det är de små som riskerar att missaVilket krav kan vi ställa på att alla anses ”känna rä...

Läs mer


BRANDNEWS

Länken är på plats!


Ledare i BrandNews 3/2018.

Nu trillar de in i allt högre takt, besluten i...

Läs mer
BRANDNEWS

Att det är svårt, tar dig ingenstans


Ledare i BrandNews 2/2018

Det här är ett historiskt nummer av...

Läs mer


Ledare 1/18

Vilka är egentligen kopiehandlarna?


Ett intressant fenomen under en tid har varit vilka som egentligen är...

Läs mer


LEDARE 6/17

Har tagit nya vägar


Det har i höst kommit domar från Högsta domstolen (HD) och...

Läs mer


LEDARE 5/17

Nya möjligheter som få hittills har utnyttjat


Ungefär en månad har gått med de nya utökade mö...

Läs mer


LEDARE 4/17

Äntligen på rätt spår om det vidgade skyddet


Ännu ett nummer av BrandNews där vi tvingas prioritera hårt,...

Läs mer
LEDARE NR 1/16

Försök hitta rätt från början


I årets första BrandNews är vi lite mer instruktiva än...

Läs mer
LEDARE i nr 4/16

All ni ombud, har ni förutsättningarna klara för er?


Valet av tema för detta nummer av BrandNews var ett av de enklare genom...

Läs mer
LEDARE NR 6/15

Undrar om reklambyråerna kollar?En dom som kom från Marknadsdomstolen (MD) nu i höst aktualiserar...

Läs mer
LEDARE 5/15

När domstolarna negligerar registreringar


När man skriver ledare känner man sig ibland lite tjatig. Nu blir den...

Läs mer
LEDARE NR 4/15

Från husfärg till EU-praxis


När det skall skrivas en ledare bland det första man gör efter...

Läs mer


LEDARE 3/15

Glöm inte bort de lokala rättigheterna


Det pågår ett par internationella tungsviktsmöten om...

Läs mer
Marknadsdomstolen i Gymnasiehuset på Riddarholmen i Stockholm.

LEDARE NR 2/15

Rena vilda västern?


När man lägger ihop en tidning som BrandNews blir slutsatsen ofta att...

Läs mer
PIRATERI

När kommer vi att få se var gränsen går?


Det är intressant att följa Stockholms tingsrätts väg fram...

Läs mer
LEDARE

Ett händelserikt år


När jag knåpade ihop ledaren för nr 1 i år var det med...

Läs mer

Varumärken ska inte rädda design

Är en registrering delvis en illusion?

En ny era - men lite gammalt dröjer kvar

Parodi - Hur kulturellt är det egentligen?

Härligt!
Det händer saker som kommer att påverka oss

En minisummering … och hur blir det med våra domare?

Kan din varumärkesregistrering bli en papperstiger?

Språkförbistring och översättningseffekter

EU-designskydd - Hur väsentligt är det?

Föräldrar – ett varumärke bland alla andra

Kort summering av året som gick och förväntningar på det nya

Fastna inte i gamla invanda spår

Klavertramp i Astrid Lindgrens namn

Man blir lite matt

Konsten att snylta med finess

Meningsfulla undersökningar?

Såväl Reklamombudsman som tunga rättsfall

SAAB-märket i gråzon

En era är över ...

Ta smällen eller bli ”Smitaren”

Varumärken är mjuka, firmabilar är hårda

KALENDER (klicka här för att se allt)

Torsdag 3/12
SIPLR Event 2020

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson