Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

BRANDNEWS

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg


Christer Löfgren 2019-08-14


Ledare i BrandNews 2/19

Den som är orolig för sina ip-rättigheter i Storbritannien inför det framskjutna Brexit, när du läser det här kanske delningen är ett faktum, behöver inte vara det. Det blev slutsatsen av ett seminarium på Patent- och registreringsverket med bl.a. Magnus Ahlgren, Anna-Lena Wolfe och Rickard Wessman. Någon rapport fick inte plats i detta nummer, men några detaljer får plats här. Befintliga EU-registreringar av varumärken och internationella ”Madrid”-registreringar som omfattar EU samt EU-design omvandlas av britterna till UK-registreringar. När det gäller ansökningar krävs aktivitet av dig som ansöker, så kontrollera på brittiska patentverkets webb. Likaså kan det var bra att följa upp hur det blir med invändningar och färskare beslut om dessa. Kontrollera också hur det blir med förnyelsetidpunkter för de ”nya” brittiska registreringarna.

Värt att se över är den bevisning man har om användning av sina varumärken i EU respektive Storbritannien. Det som kanske kräver mest ansträngning kring ip-rättigheter är alla avtal, licensavtal m.m. som omfattar det geografiska området EU, det kan nu för säkerhets skull behöva förtydligas.

Nummer 2, som detta är, har traditionsenligt en ovanligt stor del marknadsaspekter genom SIGNUMPRISET och rapporten från Varumärkesdagen.

Vi uppmärksammar också ett par intressanta praxisbyggande avgöranden som lockar till ytterligare kommentarer, varav en kommentar kommer här.

Det gäller FYND-domen där Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) pekade på bl.a. legitimitetskäl när de ändrade Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom och förklarade att ”FYND” och ”ETT UTMÄRKT ALTERNATIV TILL DEN STORA FESTEN!” inte alls var i strid mot kravet på särskild måttfullhet. Läs mer i artikeln på sidan 14.

En annan detalj där PMÖD gick emot PMD var i en del där man fick uppfattningen att PMD ansåg att det var dags att justera den praxis som Marknadsdomstolen byggde upp i frågan om inflytandet av EU-rätten. Att den är stor och många gånger helt avgörande vet vi alla, nu gällde det en detalj. EU-domstolen har slagit fast att enskilda EU-länder kan ha egna inskränkande regler för alkoholreklam trots EU:s grundläggande regler om frihandel, så länge det råder proportionalitet mellan inskränkningen för näringsidkare och effekterna på folkhälsan.

PMD sa att frågan om proportionalitet handlar om huruvida regelverket, här 7 kap 1§ i alkohollagen, uppfyller det kravet, och att det inte innebär att en proportionalitetsbedömning skall göras inför varje enskilt förbud som domstolen överväger att döma ut. PMD pekade med ett ”dock” på Marknadsdomstolens två domar där resonemanget har varit tvärt om.

PMÖD höll emellertid med MD:s tidigare domar och slog fast att det skall göras en proportionalitetsbedömning även i sak – folkhälsa vs inskränkning.

Skälet är att domstolarna, PMD och PMÖD, inte skall ha möjlighet att i praktiken förbjuda alkoholreklam vid tillämpningen av ”särskild måttfullhet”.

Logiskt? Ja, men skulle det ens vara möjligt för dem att tolka och bedöma ”särskild måttfullhet” som ett totalförbud?

PMÖD stannar dock inte där utan har mer argument för sin ståndpunkt. PMÖD påpekar att ”proportionalitetsprincipen” är en av de allmänna principerna inom EU-rätten, samt att enskildas rättigheter skall skyddas enligt EU-rätten. PMÖD tar sedan stöd i en EU-domstols dom inom ett helt annat rättsområde kring denna princip. PMÖD lyfter även fram de nationella domstolarnas ansvar att t.o.m. underlåta att tillämpa en nationell bestämmelse om den strider mot EU-rätten.

Det här är välbekant, men när PMÖD lyfter fram proportionalitetsprincipen och enskildas rättigheter på det här mer övergripande sättet undrar man vad som väntar härnäst?

Varför inte en domstolsprövning i ett konkret fall om verkligen det starka skydd vi ger firmor på varumärkesinnehavares bekostnad uppfyller proportionalitetskravet enligt EU-rätten? Är de marknadsrättsliga kraven som ställs på miljöargument i reklam i enlighet med den proportionalitetsbedömning som skall göras?

Ombud, nu har PMÖD betonat ett nytt verktyg (fast det ju egentligen är gammalt) i din kamp för att rädda en enskilds rättighet och möjlighet.

Christer Löfgren, chefredaktör


Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv ut

BRANDNEWS / PATENTEYE

Den allra sista ledaren i BrandNews och PatentEye


Det är inte utan att man blir lite fuktig i ögonvrån och en konstig känsla sprider sig i...

Läs mer
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.

LEDARE

Behövs fler officiella kanaler i sociala medier?

Ledare i BrandNews 5/19


I temaartikeln uppmärksammas bl.a. en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD)...

Läs mer
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.

LEDARE

Justitiedepartementet är knappast i god tro om ”ond tro”

Ledare i BrandNews 4/19


När vår varumärkeslag har uppdaterats och harmoniserats har det påpekats i...

Läs mer


LEDARE

Då petar vi in ”samband” i historieböckerna

Ledare i BrandNews 3/19


Det verkar som om jag kan sluta tjata, skönt! Ett...

Läs mer


BRANDNEWS

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

Ledare i BrandNews 2/19


Den som är orolig för sina ip-rättigheter...

Läs mer


LEDARE

Bevistumskruvarna dras åt

Ledare i BrandNews 1/19


Först drar vi en lättnadens suck. Patent- och...

Läs mer


LEDARE

Betydande värde. När?

Ledare i BrandNews 6/18


Årets sista nummer innehåller del 2 av den...

Läs mer
LEDARE

Nya rejäla tag i praxis

Ledare i BrandNews 5/18


Marknadsrätten är i fokus i detta nummer och...

Läs mer
BRANDNEWS LEDARE 4/18

Det är de små som riskerar att missaVilket krav kan vi ställa på att alla anses ”känna rä...

Läs mer


BRANDNEWS

Länken är på plats!


Ledare i BrandNews 3/2018.

Nu trillar de in i allt högre takt, besluten i...

Läs mer
BRANDNEWS

Att det är svårt, tar dig ingenstans


Ledare i BrandNews 2/2018

Det här är ett historiskt nummer av...

Läs mer


Ledare 1/18

Vilka är egentligen kopiehandlarna?


Ett intressant fenomen under en tid har varit vilka som egentligen är...

Läs mer


LEDARE 6/17

Har tagit nya vägar


Det har i höst kommit domar från Högsta domstolen (HD) och...

Läs mer


LEDARE 5/17

Nya möjligheter som få hittills har utnyttjat


Ungefär en månad har gått med de nya utökade mö...

Läs mer


LEDARE 4/17

Äntligen på rätt spår om det vidgade skyddet


Ännu ett nummer av BrandNews där vi tvingas prioritera hårt,...

Läs mer
LEDARE NR 1/16

Försök hitta rätt från början


I årets första BrandNews är vi lite mer instruktiva än...

Läs mer
LEDARE i nr 4/16

All ni ombud, har ni förutsättningarna klara för er?


Valet av tema för detta nummer av BrandNews var ett av de enklare genom...

Läs mer
LEDARE NR 6/15

Undrar om reklambyråerna kollar?En dom som kom från Marknadsdomstolen (MD) nu i höst aktualiserar...

Läs mer
LEDARE 5/15

När domstolarna negligerar registreringar


När man skriver ledare känner man sig ibland lite tjatig. Nu blir den...

Läs mer
LEDARE NR 4/15

Från husfärg till EU-praxis


När det skall skrivas en ledare bland det första man gör efter...

Läs mer


LEDARE 3/15

Glöm inte bort de lokala rättigheterna


Det pågår ett par internationella tungsviktsmöten om...

Läs mer
Marknadsdomstolen i Gymnasiehuset på Riddarholmen i Stockholm.

LEDARE NR 2/15

Rena vilda västern?


När man lägger ihop en tidning som BrandNews blir slutsatsen ofta att...

Läs mer
PIRATERI

När kommer vi att få se var gränsen går?


Det är intressant att följa Stockholms tingsrätts väg fram...

Läs mer
LEDARE

Ett händelserikt år


När jag knåpade ihop ledaren för nr 1 i år var det med...

Läs mer

Varumärken ska inte rädda design

Är en registrering delvis en illusion?

En ny era - men lite gammalt dröjer kvar

Parodi - Hur kulturellt är det egentligen?

Härligt!
Det händer saker som kommer att påverka oss

En minisummering … och hur blir det med våra domare?

Kan din varumärkesregistrering bli en papperstiger?

Språkförbistring och översättningseffekter

EU-designskydd - Hur väsentligt är det?

Föräldrar – ett varumärke bland alla andra

Kort summering av året som gick och förväntningar på det nya

Fastna inte i gamla invanda spår

Klavertramp i Astrid Lindgrens namn

Man blir lite matt

Konsten att snylta med finess

Meningsfulla undersökningar?

Såväl Reklamombudsman som tunga rättsfall

SAAB-märket i gråzon

En era är över ...

Ta smällen eller bli ”Smitaren”

Varumärken är mjuka, firmabilar är hårda

KALENDER (klicka här för att se allt)

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson