Atlas Copco hittade ny bevisning, som Bosch ville få avvisad


Christer Löfgren 2019-12-20

Skiss ur Boschs omstridda patent.
Skiss ur Boschs omstridda patent.

PMD – Kan man peta in ny bevisning i ett patentärenden efter att ett beslut av Patent- och registreringsverket (PRV) har överklagats till Patent- och marknadsdomstolen (PMD)? Bosch hävdade att man inte fick det när Atlas Copcos hade hittat ett ytterligare patent, utöver de åtta PRV hade tittat på i invändningsärendet mot Bosch patent. PMD, sa jo då det går bra.

Efter fyra års handläggning meddelade Patent- och registreringsverket (PRV) under 2015 ett patent för: ”Portabelt ackumulatordrivet verktyg med elektriskt buffertelement samt förfarande för byte av ackumulatorn”.

Då fick patenthavaren Bosch fortsätta att kämpa för sitt patent eftersom Atlas Copco invände för att få det ogiltigförklarat. Atlas Copco hade hittat åtta tidigare patent/ansökningar och en skrift som lyftes fram som mothåll.

I våras höll PRV med i viss mån och Boschs patent fick ändrad lydelse.

Atlas Copco var inte nöjda utan överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och la till ett nionde tidigare patent som mothåll.

Bosch var inte nöjda med det nionde, och hävdade att enligt EPO-praxis så skall allt som anförs mot patenterbarheten fram under invändningstiden och inte först i andra instans. De ville därför få det nionde patentet avvisat som bevisning.

Atlas Copco hade inte samma syn på praxis utan menade att praxis är att det är helt ok så länge det är relevant material och det inte förhalar processen. De la även till att svensk praxis är ännu mer tillåtande.

PMD tog ett särskilt beslut om avvisningen och konstaterade att domstolen hanterar dessa ärenden som gäller överklaganden av PRV-beslut enligt vår svenska lagen om domstolsärenden, med viss reservation för vad som finns reglerat på annat håll. Enligt ärendelagen finns inga hinder mot ny bevisning i PMD.

I det här fallet kunde inte det nionde patentet anses sakna betydelse, därför blev det ingen avvisning.

PMD la till att en annan sak är att de:
”Enligt 3 kap 9 § i lagen och patent- och marknadsdomstolar kan emellertid domstolen besluta om begränsningar av möjligheterna att lägga fram ny bevisning efter en viss tidpunkt. Något sådant beslut är inte meddelat i nu aktuellt ärende.”

Det här beslutet kring avvisning kunde inte överklagas särskilt.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share